BÀI THƠ NỔI TIẾNG VỀ PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN

Ngày đăng: 14/01/2019 11:19:06 | Lượt xem: 3838

Có một bài thơ nổi tiếng về Phượng Hoàng cố trấn nêu lên được những điểm nổi bật về phong cảnh, danh nhân và đặc sản ẩm thực nơi đây. Bài thơ này mô tả Phượng Hoàng cổ trấn đúng và hay đến nỗi, người ta đã lấy nó làm bài thơ biểu tượng cho Phượng Hoàng cổ trấn. Người ta thường đọc nó khi nói về cổ trấn này:

Một con thần chim đến Vũ Lăng

Một dãy thanh sơn ôm cổ thành

Một vịnh bích thuỷ minh như kính

Một chiếc cầu đá thiên hạ kì

Một đại văn hào Thẩm Tùng Văn

Một nhiệm danh tướng Hùng Hi Ninh

Một đại quỷ tài Hoàng Vĩnh Lộc

Một động Phong Quang thiên hạ tình

Một con phố cổ thông cổ kim

Một miếng kẹo gừng ngọt tận tim

HOTLINE HỖ TRỢ:

https://tawk.to/chat/59593f56e9c6d324a473868a/default/?$_tawk_popout=true